Enya Lyrics

Ebudae Lyrics

Amharc, mná ag obair lá's mall san oích, Look, women working by day and late
at night,
Ceolann siad ar laetha geal, a bhí, They sing of bright days that were,
Bealach fada anonn's anall a choích. A long way back and forth forever.