Liz Phair Lyrics

I'm Like That Lyrics

Don't come and play
I like to be on my own
Don't miss me
People say I'm better off alone

Ask me, ask me why I'm like that
Ask me, ask me why I'm like that
Ask me, ask me why I'm like that

'Cause I'm like that, I'm just like that
I'm like that, I am like that