Teoman Lyrics

Gemiler Lyrics

Bir an için çýksan hayatýmdan
Yanýk tenli omuzumdan
Haykýrsam maziden uzaklardan
Þu anda yanýmda
Deniz rüzgara karýþmýþ güneþte
Martý sesleri vardý glüþlerde gülüþlerde gülüþlerde
Sen geçerken sahilden sessizce
Gemiler kalkar yüreðimden gizlice