Alexia Lyrics

Crazy For You Lyrics

Na na na

Ahi ahi ahi

I can't go on without you
You leave me now, what can i do
Without you

Ahi ahi ahi

Don't let me down, oh no
Don't let me down, no no
Don't let me down
I love you so
I'm crazy for you

Don't let me down, oh no
Don't let me down, oh baby no
Don't let me down
I love you so
I'm crazy for you

Ahi ahi ahi

I hate the world without you
I hate the sun, i hate the moon
Without you

Don't let me down, oh no

Na na na

Don't let me down, oh no